Wparcie psychologiczne dla firm

Centrum Badań Psychologicznych w Sieradzu zapewnia pełne wsparcie psychologiczne, zarówno dla dużych jak i małych firm. Pomagamy w następujących kryteriach:

  • pomoc psychologiczna dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej
  • opieka psychologiczna nad pracownikami z oznakami stresu, wypalenia zawodowego
  • profesjonalne wsparcie w procesie rekrutacji (psychologiczna analiza stanowiska pracy, testy, wywiady z kandydatami)
  • warsztaty integracyjne dla nowych pracowników
  • warsztaty dla zespołów z problemami wewnątrz grupy
  • szkolenia psychologiczne

Pełna oferta oraz wszelkie informacje, są dostępne dla Państwa pod numerem telefonu 663 094 106.

Warsztaty i szkolenia to spotkania składające się z wykładów poszerzających wiedzę, praktycznych ćwiczeń powiązanych z przekazywanymi informacjami oraz licznych dyskusji tematycznych. Dużą zaletą tego typu spotkań jest wymiana doświadczeń między uczestnikami.